Multimedia

Zobacz jakie to proste!

Na poniższych filmach można zaobserwować łatwość obsługi i płynność procesu wywracania naszych urządzeń. Obsługa wywrotnicy ogranicza się do umieszczenia pojemnika w przestrzeni roboczej, uruchomienia urządzenia oraz naciśnięcia przycisku wywracania i przytrzymania go aż do uzyskania żądanego kąta wychylenia.
© Boxmech.